ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ตู้สาขาโทรศัพท์พานาโซนิค
dot
bulletตู้ KX - TES824BX
bulletตู้ KX - TDA100D
bulletตู้ KX - TDA600 (new)
bulletตู้ KX - NS300
bulletระบบตอบรับ TVM50/200
bulletเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์
dot
ตู้สาขาโทรศัพท์โฟนนิค
dot
bulletJUPITER Series New
bulletSuper Diamond
bulletCrystal Series
bulletNew Compact
bulletECS _slim
dot
กล้องวงจรปิด KOWA
dot
bulletกล้องสี,กล้องโดม KOWA
bulletกล้องอินฟาเรด (IR Camera)
bulletกล้องซูม (Zoom Camera)
bulletACCESSORIES
bulletเครื่องบันทึกภาม (DVR)
dot
กล้องวงจรปิด nikko
dot
bulletกล้องสี,กล้องโดม nikko
bulletเครื่องบันทึกภาพ
dot
เครื่องทาบ และ เครื่อง Scan นิ้วมือ
dot
bulletPegasus PP-87
bulletเครื่องทาบบัตร Mini Entry Pass
bulletScan นิ้วมือ F4
bulletScan นิ้วมือ F7
dot
อื่น ๆ
dot
bulletเครื่องโทรศัพท์
bulletคู่มือ คู้สาขาโทรศัพท์
bulletแฟกซ์เลเซอร์กระดาษธรรมดา
bulletแฟกซ์กระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม
bulletแฟกซ์กระดาษความร้อน
bulletอพาร์ทเม้นบ้านสิริดา


อพาร์ทเม้นบ้านสิริดา


Platinum

Platinum

ตู้สาขาโทรศัพท์ระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบขนาดใหญ่ ที่รองรับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดย Platinum สามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุด 512 พอร์ต หรือคู่สายและสามารถขยายการเชื่อมต่อกับคู่สาย ISDN-PRI ได้ 4 วงจร โดย Platinum ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแบบตั้งพื้น หรือติดตั้งใน Rack 19 นิ้วร่วมกับอุปกรณ์โทรคมนาคมชนิดอื่นได้ Platinum เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานไม่เกิน 512 พอร์ต
       ตู้สาขาฯรุ่น Platinum มีคุณสมบัติชั้นสูงของเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นระบบการรองรับการโชว์เบอร์ บริการ DDI และ CLIP บนโครงข่าย ISDN-PRI หรือคุณภาพของเสียงสนทนาที่ชัดเจน ระบบตอบรับอัตโนมัติ 8 ช่องเสียง และความสามารถในการรองรับการสนทนาพร้อมกันทุกคู่สายอย่างแท้จริง

 คุณสมบัติเด่น
* สามารถขยายระบบได้สูงสุดถึง 512 พอร์ต
* สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย ISDN-PRI ได้สูงสุด 4 วงจร (ISDN-PRI Interface Option)
* รองรับบริการโชว์เบอร์ CLIP และบริการ DDI : 100 เลขหมายตรงบนโครงข่าย ISDN ได้
* รองรับบริการโชว์เบอร์ Caller ID จากผู้ให้บริการทุกระบบ
* แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้าทางเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์
* สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายภายนอกได้หลากหลาย รวมถึงโครงข่าย VOIP ในปัจจุบัน
* สามารถกำหนดหมายเลขภายในได้อย่างอิสระ และกำหนดได้สูงสุดถึง 8 หลัก
* เสียงตอบรับการทำงานของระบบ เช่น
" เวลาปลุกของท่าน 08.30 นาฬิกา"
* ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติสูงสุด 16 วงจร 4 ภาษา (Auto-Attendant : OGM)
* ระบบโทรตรงสู่หมายเลขสายใน (Auto-Attendant : DISA)
* สามารถรับฝากข้อความสำหรับแต่ละเครื่องภายในได้ (Voice Mail Option)
* เสียงเพลงขณะพักสายเป็นเพลงไทยเดิม 2 เพลง เอกลักษณ์เฉพาะของโฟนนิค
* สามารถบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้ถึง 20,000 รายการ
* ระบบบิลลิ่งภายในตู้ ที่รองรับการคิดค่าบริการโทรศัพท์ รวมถึงค่าบริการมินิบาร์และอื่นๆ
* สั่งพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ออกเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง หรือใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์
* สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจควันไฟ, ความร้อน, ก๊าซ เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัย ทางโทรศัพท์ หรือไซเรน (เชื่อมต่อได้ถึง 4โซน)
* การประชุมสาย, สลับสาย, พักสาย, แทรกสาย, รับสายแทน และคุณสมบัติอื่นๆ

 คุณสมบัติพิเศษ
* จัดแบ่งกลุ่มสายนอกได้ถึง 8 กลุ่ม และสายในได้ 32 กลุ่ม
* สามารถรับสายแทนภายในกลุ่ม, ข้ามกลุ่ม หรือห้ามรับสาย
* สามารถโทรเรียกภายในกลุ่ม, ข้ามกลุ่ม หรือห้ามโทรเรียกภายใน
* เชื่อมต่อสายนอกได้ทั้งแบบหมุน และกดปุ่ม
* เชื่อมต่อโปรแกรมบิลลิ่งผ่านคอมพิวเตอร์
* เชื่อมสายนอกระหว่างตู้ผ่านชุมสายโทรศัพท์
* ตั้งปลุกพร้อมสามารถเลื่อนปลุกออกไปอีก 10 นาที
* สามารถเลือกเสียงเพลงขณะพักสาย
* ตรวจสอบเวลา วันที่ ได้โดยตรงจากตู้สาขาโทรศัพท์
* ตั้งรหัสห้ามโทรออกที่สายในหรือกำหนดไม่รับสาย 

ขนาดของตู้ Platinum (กว้าง x สูง x หนา)   ::    55.00 x 45.00 x 146.00 เซ็นติเมตร

 

คุณสมบัติการโทร

 

 

โทรออก

-โทรออกแบบต่อสายนอกให้อัตโนมัติ

-โทรออกด้วยเลขหมายบันทึกพิเศษ

-โทรออกแบบระบุสายนอก

-โทรออกด้วยหมายเลขย่อ ส่วนตัว 10 หมายเลข

-โทรออกทวนเลขหมายสุดท้าย

-โทรออกด้วยหมายเลขย่อ ส่วนรวม 90 หมายเลข

-โทรออกทวนเลขหมายสุดท้ายบวกหนึ่ง

-โทรออกโดยใช้รหัสส่วนตัว

-โทรออกทวนเลขหมายสุดท้ายลบหนึ่ง

-โทรออกฉุกเฉิน

-โทรออกทวนเลขหมายสุดท้ายสิบครั้ง

-โทรประกาศออกเครื่องขยายเสียง

โทรออกแล้วสายไม่ว่าง

-จองสาย

 

-ต่อสายให้อัตโนมัติเมื่อวางสายลง

 

-เตือนสาย

 

-ส่งสัญญาณเตือนว่ารอสายอยู่

 

-แทรกสาย

 

-แทรกเพื่อแจ้งเรื่องด่วนหรือเพื่อสนทนา

 

ขณะสนทนา

-พักสาย,โอนสาย

-สลับสายสนทนา

-สลับสาย,ประชุมสาย

-ประชุมสาย

-ฝากสายนอกที่ตู้เพื่อดึงกลับมาสนทนาภายหลังหรือเพื่อโอนสาย

 

-โอนสายนอกไปที่สายในสายอื่น

 

-โอนสายเข้าระบบฝากข้อความ

 

-โอนสายในกรณีที่ติดตั้งหลัง Host PBX

 

รับสาย

-รับสายแทนเครื่องอื่น

 

-รับสาย

 

-กำหนดให้กระดิ่งดัง

 

คุณสมบัติการพิมพ์

 

-พิมพ์จำนวนเงินที่จำกัดไว้ทุกหมายเลข

-พิมพ์ข้อมูลการใช้โทรของสายนอกที่ระบุตามช่วงเวลาที่กำหนด

-พิมพ์จำนวนเงินที่ใช้ไปทุกเลขหมาย

-พิมพ์ใบแจ้งหนี้

-พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกเลขหมายภายในตามช่วงเวลาที่กำหนด

-พิมพ์รายการมินิบาร์

-พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกเลขหมายภายในที่ระบุตามช่วงเวลาที่กำหนด

-พิมพ์รายงานการตั้งปลุก

-พิมพ์ข้อมูลการโทรของทุกสายนอกตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติรับฝากข้อความ

 

-ฝากข้อความที่เครื่องตนเอง

-กำหนดรหัสสำหรับเข้าฟังข้อความที่ฝากไว้

-ฝากข้อความไว้ที่เครื่องอื่น

-กำหนดเสียงโต้ตอบจากตู้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

-ฝากข้อความเมื่อไม่มีผู้รับสาย

 

-โอนสายเพื่อฝากข้อความไว้ที่เครื่องปลายทาง

 

-ฟัง,ลบข้อความที่ฝากไว้

 

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

 

-เชื่อมต่อสายนอกได้ทั้งแบบหมุน และกดปุ่ม

-ต่อเสียงดนตรีพักสายจากภายนอก

-เชื่อมต่อโทรศัพท์ภายในได้ทั้งแบบหมุนและกดปุ่ม

-ต่อเครื่องขยายเสียงเพื่อประกาศข้อความ

-ระบบตรวจจับสัญญาณสลับขั้วสาย(Line Reverse Detection)

-ต่อกล่องควบคุมเพื่อเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์

-เชื่อมต่อตู้เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มจำนวนสายใน

-ต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เช่น สวิทช์แม่เหล็ก อุปกรณ์ตรวจจับควัน

-เชื่อมต่อตู้ข้ามอาคาร

-โปรแกรมตู้ระยะไกลผ่านทางสายโทรศัพท์

-เชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองไฟ

-เชื่อมต่อโปรแกรมบิลลิ่งผ่านคอมพิวเตอร์

-ต่อเครื่องโทรศัพท์คีย์

-เชื่อมสายนอกได้ทั้งแบบหมุนเเละแบบกดปุ่ม

คุณสมบัติ

การจัดการ

 

 

การจัดกลุ่ม

-จัดแบ่งกลุ่มสายนอกได้ 8 กลุ่ม สายในได้ 32 กลุ่ม

-อนุญาตแทรกสายภายในกลุ่ม, ข้ามกลุ่ม หรือห้ามแทรกสาย

-อนุญาตรับสายแทนภายในกลุ่ม, ข้ามกลุ่ม หรือห้ามรับสายแทน

-กลุ่มสายที่ห้ามเรียกตรงจากสายนอก

-อนุญาตโทรเรียกภายในกลุ่ม, ข้ามกลุ่ม หรือห้ามโทรเรียกภายใน

 

-อนุญาตโอนสายภายในกลุ่ม, ข้ามกลุ่ม หรือห้ามโอนสาย

 

การควบคุม

-จัดระดับความสามารถการโทรออกได้ 13 ระดับ

-กำหนดให้โทรออกโดยใช้รหัสส่วนตัว

-จำกัดวงเงินการใช้โทรศัพท์ จำกัดเวลาในการสนทนาสายนอก

-กำหนดระดับการควบคุมสายใน

การจัดระบบ

-กำหนดเลขหมายภายใน 1 - 4 หลัก

-กำหนดการเปลี่ยนช่วงเวลากลางวัน/กลางคืน

-กำหนดเลขนำหมู่ กำหนดสายด่วน

-กำหนดลักษณะการตอบรับสายนอก

-กำหนดสายห้ามสัญญาณแทรก

-กำหนดเสียงตอบรับอัตโนมัติ

-กำหนดการทำงานกลางวัน/กลางคืน

-กำหนดโอนสายไปเครื่องแฟกซ์ อัตโนมัติ

คำนวณค่าโทร

-คำนวณค่าโทรศัพท์แยกตามท้องที่ ทางไกล มือถือ

-ใช้ได้กับระบบ Y-Tel 1234 และระบบหมายเลข 9 หลัก

-คำนวณได้ทั้งแบบต่อครั้ง, แบบระยะเวลา หรือทั้งสองแบบ

 

-คำนวณค่าโทรศัพท์สำหรับการโทรเข้า

 

-คำนวณส่วนลดตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติอื่นๆ

 

-เปิด/ปิดการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์

- สอบถามเวลาจากตู้

-ตั้งเวลาปลุก พร้อมสามารถเลื่อนเสียงปลุกออกไปอีก 10 นาที

- ตั้งรหัสห้ามโทรออกที่สายใน หรือกำหนดไม่รับสาย

-เลือกเสียงเพลงขณะพักสาย

 
ตู้สาขาโทรศัพท์ Phonik

JUPITER Series IP - PBX
Super Diamond article
New Compact article
Crystal IP-PBX article
ราคาสินค้าโฟนิก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
หน้าหลัก | ตู้สาขาโทรศัพท์พานาโซนิค | ตู้สาขาโทรศัพท์โฟนิค | กล้องวงจรปิด | เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริม